Implicados dende Vigo

Son estes uns tempos para recuperarmos o protagonismo das humanidades, das artes, da literatura, das actividades dalgunha maneira opostas á vaga de materialismo e monetarismo que trouxo consigo a política ultraliberal ianqui e o seu contaxio ó resto de economías do planeta. O peso da economía na nosa sociedade é, sen dúbida, excesivo. Magnitudes económicas, variables financeiras, índices dos mercados… son conceptos sobrevalorados nunha sociedade que debe recuperar, como táctica de supervivencia, os valores de comunicación interpersoal, de creazón intelectual, de imaxinación, de concordia e de complicidade dentro dunha especie, a humana, que debe aspirar a algo máis que a ratios de crecemento ou rankings de beneficios.
Dende Vigo emitimos unha recomendación: CONTRA A CRISE, LITERATURA, e se non é demasiado pedirmos, literatura galega. Emitimos esa consigna en parella, María Reimóndez, presidenta de Implicadas no Desenvolvemento, e eu mesmo.
En Vigo fundimos Solidariedade e Literatura. Solidariedade que vén significando implicación. Implicadas no Desenvolvemento é unha ONG que dende Galicia chega a Etiopía ou a India e alí, con técnicas occidentais, consegue o que parece un milagre: devolver a esperanza de vida a integrantes daquela especie, a humana, que noutras partes do planeta anda tentando recuperar ratios de crecemento e rankings de beneficios. A súa presidenta, muller única e autora, ademais, de obras como O Club da Calceta, estivo con nós en Vigo. A través da súa mirada aprendemos que o concepto de SOLIDARIEDADE pouco ten que ver con esporádicas axudas económicas ou con dádivas televisivas. Solidariedade, que procede do latín “in-solidum”, significa a unión das causas de dúas ou máis persoas, implica comprometerse ata compartir os propios destinos.
A trenza comparte a súa causa con Implicadas no Desenvolvemento e amósase completamente orgullosa dese nó, dese cruzamento de destinos.

Los comentarios han sido cerrados para esta nota