Galego na notaría

Trinta anos de normalización e segue todo do máis anormal. Trámite nunha notaría: solicito a redacción en galego; en principio, sen problema; semanas despois, recibo unha chamada cuxo contido relevante reproduzo:

 • A escritura xa está lista, só quería confirmar que a quere en galego.
 • Si, claro.
 • Para facela en galego, temos que mandala á Xunta para a tradución.
 • Se ten que ser…
 • Non lle importa que a mandemos á Xunta?
 • Por que habería de importarme?
 • Porque ten datos persoais.
 • Pois non, non me importa.
 • Es que nosotros no solemos hacer las escrituras en gallego (curiosa mudanza lingüística no medio da conversa)
 • Va a tardar dos semanas más.
 • Non teño présa.
 • Y están de acuerdo el resto de firmantes?
 • Non llelo preguntei pero eu son quen vos pediu a escritura.
 • Deberían de estar de acuerdo.
 • E para facela en castelán tamén hai que poñerse de acordo?
 • Bueno, yo sólo se lo comento. Entonces, se la mandamos a la Xunta, no?
 • De acordo, moitas gracias.

E agora, a seguir esperando…

Los comentarios han sido cerrados para esta nota