Cinco frases soltas / sueltas

So lamento ter intelixencia abonda para ser consciente das miñas inferioridades

Solo lamento tener la inteligencia suficiente para ser consciente de mis inferioridades

A vida é unha carreira de obstáculos; cada obstáculo é un amigo ao que debes traizoar antes ou despois

La vida es una carrera de obstáculos; cada obstáculo es un amigo al que debes traicionar antes o después

Xenialidade implica que a maioría acepte o criterio ou a valoración da minoría que comprende o xenio

Genialidad implica que la mayoría acepte el criterio o la valoración de la minoría que comprende al genio

Votarías / Pertencerías a un partido que subvenciona unha fundación creada para honrar a figura dun ditador?

Votarías / Pertenecerías a un partido que subvenciona una fundación creada para honrar la figura de un dictador? 

Lido por aí: cada un somos en realidade dous, o azar e un mesmo

Leído por ahí: cada uno somos en realidad dos, el azar y uno mismo 

Los comentarios han sido cerrados para esta nota