Memoria histórica

asension mendietaA Ascensión Mendieta o da “memoria histórica” soaralle a linguaxe de tecnócratas, a etiquetas do politicamente correcto. O que se leva a cabo no nome da “memoria histórica” son puros actos de xustiza planetaria. Milleiros de asasinados están aínda en fosas ou cunetas, cabe deshonra maior para un país? Ascensión Mendieta houbo esperar case 80 anos para que soterrasen o seu pai con dignidade. Os custos dos traballos de exhumación e identificación son financiados por unha asociación de electricistas noruegueses (non é coña) e por un premio outorgado dende Estados Unidos. Namentres, o goberno do Partido Popular subvenciona a Fundación Francisco Franco. Vergonza de país!

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hOHpFNi4Ado

A Ascensión Mendieta lo de la “memoria histórica” le sonará a lenguaje de tecnócratas, a etiquetas de lo políticamente correcto. Lo que se lleva a cabo en nombre de la “memoria histórica” son puros actos de justicia planetaria. Miles de asesinados están todavía en fosas o cunetas, cabe deshonra mayor para un país? Ascensión Mendieta hubo de esperar casi 80 años para que enterrasen a su padre con dignidad. El coste de los trabajos de exhumación e identificación son financiados por una asociación de electricistas noruegos (no es coña) y por un premio otorgado desde Estados Unidos. Mientras, el gobierno del Partido Popular subvenciona a la Fundación Francisco Franco.Vergüenza de país!

Los comentarios han sido cerrados para esta nota