Nomes / Nombres

Un chámase como se chama por algo. Meu pai chamábase Marcelino e eu son quen son, o fillo de meu pai. El, se cadra, tiña máis dúbidas, seu pai chamábase Francisco. Marcelino, que ven de Mars, deus da guerra e do lume. Estou no mundo, xa que logo, para cambiar o que me arrodea, montando, ou tentando montar, guerras e incendios, nada hai tan capaz de cambiar a face dun territorio… Non é que me chame Marcelino: eu son un claro Marcelino. Outros chámanse Xacobe ou Reinaldo e nin saben por qué…

———————————————————————————————

Uno se llama cómo se llama por algo. Mi padre se llamaba Marcelino y yo son quien son, el hijo de mi padre. Él, quizás, tenía más dudas, su padre se llamaba Francisco. Marcelino, que viene de Mars, dios de la guerra y del fuego. Estoy en el mundo, por tanto, para cambiar lo que me rodea, montando, o intentando montar, guerras e incendios, nada hay tan capaz de cambiar la faz de un territorio… No es que me llame Marcelino: yo son un Marcelino nítido, obvio. Otros se llaman Jacobo o Reinaldo y ni saben por qué…

Los comentarios han sido cerrados para esta nota