Favoritos

Gozar do favor do público vén sendo un privilexio asignado a uns poucos. Ser o favorito de alguén representa unha responsabilidade gratuita que non che reporta máis ca un átomo inaccesible de prestixio. Normalmente, non sabes que es o favorito de ninguén. Tampouco a razón do favoritismo. Nin cando empezou o asunto nin cando rematará. Alguén tenche presente nas súas oracións inda que non creas ti nesas andrómenas. Alguén está pendente do que escribes ou dis, mesmo xoga a intuir o que pensas. E ti simplemente pensas sen máis ambición nin trascendencia que o de non parecer un memo ou un tarado. Abóndache con que ninguén poña en dúbida un coeficiente intelectual lixeiramente por riba da media. Porque a media non che gusta nadiña. Tampouco a mass media! Aspiras a destacar minimamente da masa porque a masa leva incorporada unha condición precisamente desfavorable. Agás que a chames pobo, daquela a masa adquire carácter e ti xa podes asumir a pertenencia. Se chegas a ser o favorito do pobo, tórnaste o seu líder. Inda que para tal cousa, fai falta un plan e plan é o que non tes. So aspiras a que non te tomen por un memo ou un tarado.

Disfrutar del favor del público viene siendo un privilegio asignado a unos pocos. Ser el favorito de alguien representa una responsabilidad gratuita que no te reporta más que un átomo inaccesible de prestigio. Normalmente, no sabes que eres el favorito de nadie. Tampoco la razón del favoritismo. Ni cuando empezó el asunto ni cuando terminará. Alguien te tiene presente en sus oraciones aun cuando no creas tú en esas historias. Alguien está pendiente de lo que escribes o dices, incluso juega a intuir lo que piensas. Y tú simplemente piensas sin más ambición ni trascendencia que no parecer un memo o un tarado. Te basta con que nadie ponga en entredicho un coeficiente intelectual ligeramente por encima de la media. Porque la media no te gusta nada de nada. Tampoco la mass media! Aspiras a destacar mínimamente de la masa porque la masa lleva incorporada una condición precisamente desfavorable. Excepto que la llames pueblo, entonces la masa adquiere carácter y tú ya puedes asumir la pertenencia. Si llegas a ser el favorito del pueblo, te conviertes en su líder. Aunque que para tal cosa, hace falta un plan y un plan es lo que no tienes. Solo aspiras a que no te tomen por un memo o un tarado.

Los comentarios han sido cerrados para esta nota