Cine, vida, sueños/soños

Se a vida é soño, segundo apuntou Calderón hai varios séculos, e todo na vida é cine e os soños, cine son -Aute cantou- daquela matematicamente o cine é vida, a vida son soños e os soños, pois cine.

Eran as catro e cuarto da tarde dun martes, este martes, momento deses que a vida reserva para gozar dunha soneca onde poñer as neuronas a soñar. Iso ou o seu equivalente: visionar unha peli. Así que me erguín do sofá e saín para unha sala na que venden cine a menos de 2€ á hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación da exitosa novela saída da atinada mente da escritora Dolores Redondo. Malia a presentación de tal altura, na sala estaba eu comigo mesmo e máis os meus soños, e tamén a miña tarxeta de socio. A sala para min enteira. A peli, das que ves e non se che move nada por dentro. Que tampouco está mal. Ou sexa, que pasable segundo os rating dos portais sobre vida/soños/cine…

Uns días antes, provisto da mesma tarxeta, acudín a ver “Dona Clara”, peli brasileira. Na taquilla unha moza vestida de bermello (case tan bermello como aquel vestido de Kelly LeBrock). Nese momento decateime de que a tarxeta tamén era bermella ou sexa que a cor corporativa daquela sala, podería apostalo, viña sendo precisamente a bermella. A tarxeta dábame dereito a unhas palomitas de balde, que eu lle ofrecín á moza da camisa bermella alegando odio innato ás palomitas. Ela dixo, pero se son un vicio. Pois será por iso, argumentei eu. O caso é que un venres á noitiña, momento cumio cinéfilo da semana, pois que na sala había sete persoas, contando con nós. “Dona Clara” viña recomendada unanimemente por vinte críticos que eu consultara (cando me poño, podo chegar a ser exhaustivo), e por mencións de honra nalgúns certames que non recordo, e polo aplauso planetario a Sonia Braga no seu papel de Dona Clara (eu tamén aplaudo), e por unha reportaxe no programa de cine máis visto da tele, e por un artigo cumprido en El País (coido que o xornal máis lido despois do Marca), con entrevista incluida ao seu director.

Daquela un pensa: se as pelis producidas tras salvaxes éxitos literarios e as pelis difundidas por medios especializados e xeralistas de ampla difusión, non convocan máis que catro gatos (media matemática da asistencia ás dúas pelis) mesmo cando o prezo non supere os 2 € á hora (inda que regalen palomitas, que son un vicio como todo o mundo sabe), daquela para que carallo seguir facendo cine. Mellor conformármonos con soñar que sae aínda máis barato…

—————————————————————————————-

Si la vida es sueño, conforme apuntó Calderón hace varios siglos, y todo en la vida es cine y los sueños, cine son -Aute cantó- entonces matemáticamente el cine es vida, la vida son sueños y los sueños, pues cine.

Eran las cuatro y cuarto de la tarde de un martes, este martes, momento de esos que la vida reserva para disfrutar de una siesta donde poner las neuronas a soñar. Eso o su equivalente: visionar una peli. Así que me erguí del sofá y salí raudo para una sala en la que venden cine a menos de 2€ la hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación de la exitosa novela salida de la atinada mente de la escritora Dolores Redondo. A pesar de presentación de tal altura, en la sala estaba yo conmigo mismo más mis sueños, y también mi tarjeta de socio. La sala para mí entera. La peli, de las que ves y no se te mueve nada por dentro. Que tampoco está mal. O sea, pasable segundo los rating de los portales online sobre vida/sueños/cine…

Unos días antes, provisto de la misma tarjeta, acudí a ver “Doña Clara”, peli brasileña. En la taquilla una joven vestida de rojo (casi tan rojo como aquel vestido de Kelly LeBrock). En ese momento me percaté de que la tarjeta era igual de colorada o sea que el color corporativo de aquella sala, podría apostarlo, venía siendo precisamente el rojo o colorado. La tarjeta me daba derecho a unas palomitas de balde, que yo le ofrecí a la joven de la camisa roja alegando odio innato a las palomitas. Ella dijo, pero si son un vicio. Pues será por eso, argumenté yo. El caso es que un viernes al anochecer, momento cinéfilo cumbre de la semana, pues que en la sala había siete personas, contando con nosotros. “Doña Clara” venía recomendada unánimemente por veinte críticos que yo había consultado (cuando me pongo, puedo llegar a ser exhaustivo), y por menciones de honra en algunos certámenes que no recuerdo, y por el aplauso planetario a Sonia Braga en su papel de Doña Clara (yo también aplaudo), y por un reportaje en el programa de cine más visto de la tele, y por un artículo completo en El País (creo que el periódico más leído después del Marca), con entrevista incluida a su director.

Así que uno piensa: si las pelis producidas tras salvajes éxitos literarios y las pelis difundidas por medios especializados y generalistas de amplia difusión, no convocan más que cuatro gatos (media matemática de asistentes a las dos pelis) aún cuando el precio no supere los 2 € a la hora (y aunque regalen palomitas, que son un vicio como todo el mundo sabe), entonces para qué carallo seguir haciendo cine. Mejor nos conformamos con soñar que sale todavía más barato…

Los comentarios han sido cerrados para esta nota