Archivos en el mes de Agosto del 2017

Dez anos de artigos sobre o rural galego

Co último artigo publicado en Galicia Confidencial, que titulamos Os eucaliptos de Feijoo pero que ben poderiamos telo chamado “A desgraza do eucalipto para o rural galego”, pechamos unha xeira de dez anos publicando achegas sobre o medio rural. En conxunto, son 13 artigos que comezaron con tres colaboracións no hibernado Vieiros entre abril 2007 e maio 2009. Paga a pena volvelas ler e decatarnos de levar dez anos perdidos para a imprescindible transformación do rural galego. Nestes dez anos, iso si, plantáronse moitos millóns de eucaliptos e miles de hectáreas foron ocupadas por esta nefasta especie arbórea chegada das antípodas. Nunca máis lonxe…

Os eucaliptos de Feijoo, en Galicia Confidencial. 24/8/2017

A industria forestal, en Galicia Confidencial. 5/7/2016

Fonte de riqueza segundo o PP, en Galicia Confidencial. 7/4/2016

Ence: política miseria, en Galicia Confidencial. 9/2/2016

Agro miniaturizado, en Economía digital. 3/2/2016

Este país é unha ruina, en Economía digital. 18/10/2015

Un sector lácteo próspero, en Galegos. Setembro 2015

Sen reaccion no rural galego, en Economía digital. 28/11/2014

A paisaxe en Europa, en Galicia Confidencial. 14/5/2014

Lumes e lumes, en Galicia Confidencial. 3/9/2013

O rural, a solución: quen o ía dicir, en Vieiros. 11/5/2009

SOS rural galego, en Vieiros. 7/12/2007

Sen cambios na paisaxe, en Vieiros. 18/4/2007

by @pallarego

Carta aberta ao presidente da Xunta 

Sr. Núñez Feijóo:

Vostede, como calquera outro cidadán que viaxe polo país adiante, terá contemplado a destrución que sofre a paisaxe galega pola invasión masiva e acelerada do eucalipto. Sabe que en apenas unhas poucas décadas, esta especie chegada de Australia tornouse a árbore hexemónica do territorio galego. Coñece tamén, ou debería, que nese mesmo período, a superficie agraria no país reduciuse de modo notable e outrosí a cota de mercado do noso produto agroalimentario.

Vostede, así o parecen indicar as súas repetidas declaracións públicas nos últimos meses, leva tempo dándolle voltas á política forestal de Galicia. Teñen no caixón un borrador de Lei e prevén ademais crear unha Axencia Forestal. A sentenza que repite con máis frecuencia é “racionalizar a superficie ocupada polo eucalipto observando as necesidades da industria”. Debe saber que a frase agocha un oxímoron: a industria forestal galega pretende continuar espallando a presenza do eucalipto mesmo en contra do medio natural e da economía de Galicia.

Vostede, que debe valorar a transcendencia de conservar as esencias que configuran a identidade deste país, ha saber que o eucalipto xa modificou drasticamente a paisaxe –e a fauna e flora– das provincias de A Coruña e Pontevedra así como do norte de Lugo, mentres que as bisbarras do interior empezan a sufrir as primeiras escaramuzas da especie australiana. Mesmo zonas de elevado valor medioambiental encóntranse en proceso de deturpación, nalgúns casos incipiente e noutros incluso avanzado.

Vostede, que como presidente buscará o progreso económico e social de Galicia, ha saber que en contra das manifestacións simples e intereseiras, o eucalipto só trae miseria non só ambiental e paisaxística; tamén económica. Calquera das grandes potencias madereiras de Europa exclúe o eucalipto entre as especies que explota. O caso galego, canda o portugués, son exemplos únicos no mundo de monocultivo forestal con especies alóctonas ou alleas ao seu medio propio. Ha saber que o cultivo de especies autóctonas e a potenciación da produción agraria sería notablemente máis produtivo para a economía galega –para o noso desenvolvemento– que a plantación masiva de eucalipto, o cal se dedica a pasta de papel e outros produtos sen valor engadido.

Vostede, que conta cun nutrido equipo de técnicos e asesores, debe saber que, con moi honrosas excepcións, o sector madeireiro galego compite principalmente a partir do acceso barato á madeira e que o seu obxectivo é reducir aínda máis os custos mediante o espallamento sen límites nin control do eucalipto. Vostede é consciente da presión que a industria está exercendo para convencer o seu goberno de paralizar as “medidas de racionalización”. Deica vostede seguramente teñan chegado manifestacións públicas de representantes do sector segundo as cales o futuro no interior do país pasa “polo eucalipto ou pola pobreza”, nun exemplo insólito de obcecación e extravío.

Vostede, cuxas decisións son fundamentais para o futuro deste país, ha ter en conta que máis do 80% das árbores que se plantan en Galicia son eucaliptos. E que de seguir esta progresión, o medio natural galego se terá convertido nun inmenso eucaliptal en poucas décadas. Con iso, Galicia renunciaría á súa identidade, á conservación do medio propio, á fonte básica da súa riqueza e ás súas posibilidades de desenvolvemento e progreso.

Vostede, que semella querer preservar o medio natural galego fronte á estratexia de depredación, debe saber que as normas que o seu goberno pretende implantar contra a posición da industria, non son suficientes en absoluto. O campo galego debe representar un grande proxecto de riqueza a partir da potenciación das súas enormes capacidades. E para iso, un requisito fundamental será reducir dun xeito drástico a presenza do eucalipto. Hai que paralizar a súa plantación pero ademais hai que eliminar os exemplares que invaden bosque outrora autóctono, que ocupan terreo de potencial produción agrogandeira e que deturpan as zonas de valor ambiental e paisaxístico.

Vostede, Sr. Núñez Feijóo, debe decidir: se dobrarse ante a posición da industria e deixar que estas empresas continúen competindo nos tramos baixos do sector a partir dunha materia prima barata e abundante, ou pensar no futuro do país, recuperar o terreo entregado ao eucalipto e articular de vez unha política de desenvolvemento económico e social a partir das grandes potencialidades do rural galego.

Artigo publicado en Galicia Confidencial by @pallarego

Atentado

Tan fácil como ponerse al volante de una furgoneta y pisar el acelerador. El carnet de conducir tan siniestro como la licencia de armas. Son ideas que nos rondan por la cabeza tras los atentados de Cataluña. Un cuchillo de cocina tan efectivo como una kaláshnikov.  ¡Qué sencillo es matar!

En perspectiva

Y sin embargo, han pasado trece años desde aquel 11M de Madrid. Los numerónimos facilitan la identificación de los atentados terroristas; pronto hablaremos del 17A. Lo cual no deja de ser una buena señal. El terror otrora diario, se ha vuelto por fortuna esporádico en España. El dolor por la tragedia no debe impedir la justa felicitación por la acción policial durante estos años en materia de prevención terrorista. Un dato: España se encuentra entre los diez países con una tasa menor de homicidios intencionados.

La elevada temperatura ambiente no facilita el análisis sosegado. Aun así, me atrevo a ofrecer una visión general sobre el grado de violencia imperante en el mundo y en Europa. Según datos del Banco Mundial, el índice de homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes muestra una gran disparidad en función de las distintas regiones del planeta. Mientras que, por ejemplo, América Latina y Caribe presenta un índice del 22,5 y África subsahariana del 9,5, Asia Oriental y Pacífico ofrece una tasa del 1,5 y la Unión Europea del 1,0 (España 0,7); en el medio, Estados Unidos se eleva hasta los 4,9 homicidios intencionados por 100.000 habitantes.

El Global Peace Index que publica anualmente el Institute for Economics and Peace, representa otra magnífica referencia para poner las cosas en perspectiva. Se elabora a partir de 23 indicadores que aplica a 165 países y mide el “nivel de paz” que se respira en cada uno de ellos. De acuerdo al GPI, España ocupa el puesto 23 con valores muy próximos a Alemania, Finlandia, Suecia, Bélgica u Holanda. De los diez países “más pacíficos”, ocho son europeos. Portugal, por cierto, ocupa el tercer puesto de este ilustrativo ranking mundial. El índice global mejoró suavemente respecto al año anterior aunque muestra un ligero deterioro en una comparativa a diez años.

Reacciones incendiarias

Debemos reconocer que el ser humano, con independencia de raza o religión, ha dado sobradas muestras de maldad a lo largo de la Historia. No podemos negar esa tendencia al odio y al delirio que con demasiada frecuencia se pone de manifiesto en matanzas de congéneres. Por eso se me antoja de un valor singular el concepto de Paz Positiva que utiliza el Institute for Economics and Peace.

Se entiende como Paz Positiva la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, reducir los agravios entre ellos y resolver los desacuerdos sin el uso de la violencia. A través de un concienzudo trabajo analítico, ha identificado las variables principales que favorecen esta llamada Paz Positiva, entre las cuales me permito destacar las siguientes: aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones entre la ciudadanía, altos niveles de capital humano y equitativa distribución de los recursos. Ya sé que nos enfrentamos a unos fanáticos que poco entienden de sociología. Pero igualmente estoy convencido de que la aplicación universal de los criterios anteriores se revela la mejor receta para disminuir la violencia en el mundo, también la yihadista.

Y esto debe empezar por las reacciones de los líderes de opinión. Frente a anteriores manifestaciones terroristas, la comunicación social se esforzaba por delimitar perfectamente a los causantes del horror. Se hablaba de terroristas de ETA, o de asesinos del GRAPO, o de criminales del GAL. Describir ahora como “islamistas” a los promotores del terror es una simplificación posiblemente interesada que nada beneficia a la resolución de este temible conflicto. Los asesinos de Cataluña son terroristas de ISIS o del Daesh, esta es la forma correcta de denominarlos.

Me resultan aborrecibles los mensajes de Isabel San Sebastián o de Alfonso Rojo. La primera lanzó el siguiente tweet en respuesta al primer atentado: “Malditos seáis, islamistas hijos de… Ya os echamos de aquí una vez y volveremos a hacerlo. España será occidental, libre y democrática.” Por su parte, el periodista leonés, tiró de su controvertida ironía para advertir: “como saldrán los progres diciendo que el Islam no tiene nada que ver, hay que saber si el tipo es budista o mormón”. Impagables ejemplos de sectarismo. En dosis de xenofobia, solo les ha ganado Trump.

El artículo publicado en Mundiario

 

Médicos sen fronteiras

Versión en castellano

Igual que o fan as empresas do Ibex-35, ou as do Eurostoxx 50 ou as do Dow Jones, Médicos sen fronteiras tamén publica a súa Memoria anual. MSF non cotiza nas bolsas de valores. Ou si; trátase, tan só, dunha cuestión semántica. É o que ten a polisemia. Son socio de Médicos sen fronteiras polos seus valores, rigor e eficacia ademais de altruísmo e humanidade.

Que sería das memorias anuais sen números? Quedarían en imaxes a interpretar e de palabras sobre as que reflexionar. A transcendencia, a dimensión, chegan da man dos números. Estes son algúns que me parecen dignos de subliñar:

 • 2.246.200 consultas médicas realizadas
 • 135.000 doentes hospitalizados
 • 11.200 intervencións cirúrxicas realizadas
 • 33.800 partos atendidos
 • 441.100 vacinacións contra a meninxite, a febre amarela ou o sarampión
 • 421.100 doentes tratados de malaria
 • 64.700 nenos tratados de desnutrición severa
 • 26.120 vítimas de violencia atendidas
 • 4.100 enfermos de cólera tratados
 • 2.900 doentes con VIH tratados
 • 1.290 doentes con tuberculoses tratados
 • 885 doentes con Chagas ou kala azar tratados
 • 9.500 persoas rescatadas no Mediterráneo

Pómoslles nomes e caras? Pois non, non o facemos. Quedamos nos números porque personalizalos/humanizalos resultaríanos insoportable. Quizais algún día vexamos a Médicos sen Fronteiras cotizando na Bolsa de Madrid.

Médicos sin fronteras

Versión en galego

Igual que lo hacen las empresas del Ibex-35, o las del Eurostoxx 50 o las del Dow Jones, Médicos sin fronteras también publica su Memoria anual. MSF no cotiza en las bolsas de valores. O sí; se trata, tan solo, de una cuestión semántica. Es lo que tiene la polisemia. Soy socio de Médicos sin fronteras por sus valores, rigor y eficacia además de altruismo y humanidad.

¿Qué sería de las memorias anuales sin números? Se quedarían en imágenes a interpretar y de palabras sobre las que reflexionar. La trascendencia, la dimensión, llegan de la mano de los números. Estos son algunos que me parecen dignos de reseña:

 • 2.246.200 consultas médicas realizadas
 • 135.000 pacientes hospitalizados
 • 11.200 intervenciones quirúrgicas realizadas
 • 33.800 partos atendidos
 • 441.100 vacunaciones contra la meningitis, la fiebre amarilla o el sarampión
 • 421.100 pacientes tratados de malaria
 • 64.700 niños tratados de desnutrición severa
 • 26.120 víctimas de violencia atendidas
 • 4.100 enfermos de cólera tratados
 • 2.900 pacientes con VIH tratados
 • 1.290 pacientes con tuberculosis tratados
 • 885 pacientes con Chagas o kala azar tratados
 • 9.500 personas rescatadas en el Mediterráneo

¿Les ponemos nombres y caras? Pues no, no lo hacemos. Nos quedamos en los números porque personalizarlos/humanizarlos nos resultaría insoportable. Quizás algún día veamos a Médicos sin Fronteras cotizando en la Bolsa de Madrid.

Economía social

Había semanas que a economía estaba desprazada neste blog. Normalmente, a economía é o elemento que despraza. Desprazou a política do centro da acción dos gobernos; desprazou o ser humano como eixo motriz da evolución do planeta; desprazou a moral coma calidade inspiradora dos comportamentos individuais; mesmo desprazou a relixión coma recurso para a resolución de misterios trascendentais.

A economía ten mala prensa porque ocupa espazos que non lle corresponden. Tamén porque a súa aplicación beneficia con demasiada frecuencia a certos grupos sociais en prexuizo do conxunto da sociedade. Hai variantes que tenden a corrixir ámbalas dúas eivas anteriores. Velaí a chamada “economía social” que sitúa no centro da actuación as persoas con algunha discapacidade. Hai uns días, publiquei en Economía digital o artigo A economía social galega. No artigo dise que “os proxectos de economía social adoitan ser competitivos e eficientes”. Danse exemplos contundentes coma Ilunion ou La Fageda. En Galicia, menciónanse COREGAL, Hornos Lamastelle ou GRAFINCO. A economía social amosa un enorme potencial en Galicia e en España. Un dato que tamén figura no artigo: “España figura no posto 35 no ranking Thomson Reuters de economías proclives ao emprendemento social, mesmo por detrás de países como Exipto ou Nixeria.” O dito: hai potencial.


En las últimas semanas, la economía estaba desplazada en este blog. Normalmente, la economía es el elemento que desplaza. Desplazó a la política del centro de la acción de los gobiernos; desplazó al ser humano como eje motriz de la evolución del planeta; desplazó a la moral como cualidad inspiradora de los comportamientos individuales; incluso desplazó a la religión como recurso para la resolución de misterios trascendentales.

La economía tiene mala prensa porque ocupa espacios que no le corresponden. También porque su aplicación beneficia con demasiada frecuencia a ciertos grupos sociales en perjuicio del conjunto de la sociedad. Hay variantes que tienden a corregir los dos defectos anteriores. Ahí tenemos la llamada “economía social” que sitúa en el centro de la actuación a las personas con alguna discapacidad. Hace unos días, publiqué en Economía digital el artículo A economía social gallega. En el artículo se dice que “los proyectos de economía social suelen ser competitivos y eficientes”. Se dan ejemplos contundentes como Ilunion o La Fageda. En Galicia, se mencionan COREGAL, Hornos Lamastelle o GRAFINCO. La economía social presenta un enorme potencial en Galicia y en España. Un dato que también figura en el artículo: “España figura en el puesto 35 en el ránking Thomson Reuters de economías proclives al emprendimiento social, incluso por detrás de países como Egipto o Nigeria.” Lo dicho: hay potencial.

Distopía poética

Coincido cun bo amigo, falamos da crise da literatura, en concreto da agonía do libro en galego. Coméntame que ás veces soña que no futuro, as estrelas máis populares serán as poetisas e os poetas. Terán axendas e axentes, repartirán o seu tempo entre os medios de maior audiencia, viaxarán entre continentes e serán protexidos por gardacostas (entendámonos: costa, parte traseira do tronco dun ser humano). Eu dígolle: velaí tes a Yolanda Castaño. E el contéstame, un caso que demostra a miña teoría visionaria. Yolanda é unha adiantada ó seu tempo. Ten toda a razón. Despedímonos e eu volvo para a casa optimista.


Coincido con un buen amigo, hablamos de la crisis de la literatura, en concreto de la agonía del libro en gallego. Me comenta que a veces sueña que en el futuro, las estrellas más populares serán las poetisas y los poetas. Tendrán agendas y agentes, repartirán su tiempo entre los medios de mayor audiencia, viajarán entre continentes y serán protegidos por guardaespaldas. Yo le digo: ahí tienes a Yolanda Castaño. Y él me contesta, un caso que demuestra mi teoría visionaria. Yolanda es una adelantada a su tiempo. Tiene toda la razón. Nos despedimos y yo vuelvo optimista para casa.

Mussolini en Buenos Aires

Este chámase Jorge Esteban. Coñecino na Feira do Libro de Bos Aires, un lugar -un fervedoiro- onde resulta imposible coñecer a ninguén. Estabamos bebendo algo nunha das cafeterías improvisadas do recinto. El, Jorge Esteban, tomaba unha cervexa ao noso carón, todo barba, aunque corta, y quevedos. De súpeto, interrompeunos cunha mestura de vergonza e necesidade. Disculpen que me entrometa. Los estoy escuchando y. ¿Me podrían responder a una pregunta? Sí, claro, sonreímos nosotros con gesto de extranjería. ¿Qué es lo que prevalece, el autor o la novela? Conversamos un buen rato. Le explicamos lo que nos había llevado hasta aquel alejado punto del planeta. Con un título así, uno podría haber previsto la escena. “El Danubio no pasa por Buenos Aires”. Nos preguntó, ¿cuánto cuesta en pesos argentinos? Es que soy de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Me tengo que medir. Al final, supe que él había comprado uno de los pocos ejemplares que se vendieron.

Ahora nos cruzamos alguna frase asaltando el muro de Facebook. Él, que padece ese apellido terrible, parece sentirse estigmatizado desde el nacimiento. Escribe textos como este:

“Amo el tango y estoy en el mítico Tortoni (ya cierra). Amo los libros y en Avenida Corrientes hay librerías de saldo abiertas hasta las 23. No miré mujeres porque la ciudad es hermosa. Pd: cuando pasé por el metro bus de la 9 de Julio dije por equívoco: ¡qué buen bar!”

Gran tipo este Jorge Esteban Mussolini.

@pallarego