Médicos sen fronteiras

Versión en castellano

Igual que o fan as empresas do Ibex-35, ou as do Eurostoxx 50 ou as do Dow Jones, Médicos sen fronteiras tamén publica a súa Memoria anual. MSF non cotiza nas bolsas de valores. Ou si; trátase, tan só, dunha cuestión semántica. É o que ten a polisemia. Son socio de Médicos sen fronteiras polos seus valores, rigor e eficacia ademais de altruísmo e humanidade.

Que sería das memorias anuais sen números? Quedarían en imaxes a interpretar e de palabras sobre as que reflexionar. A transcendencia, a dimensión, chegan da man dos números. Estes son algúns que me parecen dignos de subliñar:

 • 2.246.200 consultas médicas realizadas
 • 135.000 doentes hospitalizados
 • 11.200 intervencións cirúrxicas realizadas
 • 33.800 partos atendidos
 • 441.100 vacinacións contra a meninxite, a febre amarela ou o sarampión
 • 421.100 doentes tratados de malaria
 • 64.700 nenos tratados de desnutrición severa
 • 26.120 vítimas de violencia atendidas
 • 4.100 enfermos de cólera tratados
 • 2.900 doentes con VIH tratados
 • 1.290 doentes con tuberculoses tratados
 • 885 doentes con Chagas ou kala azar tratados
 • 9.500 persoas rescatadas no Mediterráneo

Pómoslles nomes e caras? Pois non, non o facemos. Quedamos nos números porque personalizalos/humanizalos resultaríanos insoportable. Quizais algún día vexamos a Médicos sen Fronteiras cotizando na Bolsa de Madrid.

Médicos sin fronteras

Versión en galego

Igual que lo hacen las empresas del Ibex-35, o las del Eurostoxx 50 o las del Dow Jones, Médicos sin fronteras también publica su Memoria anual. MSF no cotiza en las bolsas de valores. O sí; se trata, tan solo, de una cuestión semántica. Es lo que tiene la polisemia. Soy socio de Médicos sin fronteras por sus valores, rigor y eficacia además de altruismo y humanidad.

¿Qué sería de las memorias anuales sin números? Se quedarían en imágenes a interpretar y de palabras sobre las que reflexionar. La trascendencia, la dimensión, llegan de la mano de los números. Estos son algunos que me parecen dignos de reseña:

 • 2.246.200 consultas médicas realizadas
 • 135.000 pacientes hospitalizados
 • 11.200 intervenciones quirúrgicas realizadas
 • 33.800 partos atendidos
 • 441.100 vacunaciones contra la meningitis, la fiebre amarilla o el sarampión
 • 421.100 pacientes tratados de malaria
 • 64.700 niños tratados de desnutrición severa
 • 26.120 víctimas de violencia atendidas
 • 4.100 enfermos de cólera tratados
 • 2.900 pacientes con VIH tratados
 • 1.290 pacientes con tuberculosis tratados
 • 885 pacientes con Chagas o kala azar tratados
 • 9.500 personas rescatadas en el Mediterráneo

¿Les ponemos nombres y caras? Pues no, no lo hacemos. Nos quedamos en los números porque personalizarlos/humanizarlos nos resultaría insoportable. Quizás algún día veamos a Médicos sin Fronteras cotizando en la Bolsa de Madrid.

Economía social

Había semanas que a economía estaba desprazada neste blog. Normalmente, a economía é o elemento que despraza. Desprazou a política do centro da acción dos gobernos; desprazou o ser humano como eixo motriz da evolución do planeta; desprazou a moral coma calidade inspiradora dos comportamentos individuais; mesmo desprazou a relixión coma recurso para a resolución de misterios trascendentais.

A economía ten mala prensa porque ocupa espazos que non lle corresponden. Tamén porque a súa aplicación beneficia con demasiada frecuencia a certos grupos sociais en prexuizo do conxunto da sociedade. Hai variantes que tenden a corrixir ámbalas dúas eivas anteriores. Velaí a chamada “economía social” que sitúa no centro da actuación as persoas con algunha discapacidade. Hai uns días, publiquei en Economía digital o artigo A economía social galega. No artigo dise que “os proxectos de economía social adoitan ser competitivos e eficientes”. Danse exemplos contundentes coma Ilunion ou La Fageda. En Galicia, menciónanse COREGAL, Hornos Lamastelle ou GRAFINCO. A economía social amosa un enorme potencial en Galicia e en España. Un dato que tamén figura no artigo: “España figura no posto 35 no ranking Thomson Reuters de economías proclives ao emprendemento social, mesmo por detrás de países como Exipto ou Nixeria.” O dito: hai potencial.


En las últimas semanas, la economía estaba desplazada en este blog. Normalmente, la economía es el elemento que desplaza. Desplazó a la política del centro de la acción de los gobiernos; desplazó al ser humano como eje motriz de la evolución del planeta; desplazó a la moral como cualidad inspiradora de los comportamientos individuales; incluso desplazó a la religión como recurso para la resolución de misterios trascendentales.

La economía tiene mala prensa porque ocupa espacios que no le corresponden. También porque su aplicación beneficia con demasiada frecuencia a ciertos grupos sociales en perjuicio del conjunto de la sociedad. Hay variantes que tienden a corregir los dos defectos anteriores. Ahí tenemos la llamada “economía social” que sitúa en el centro de la actuación a las personas con alguna discapacidad. Hace unos días, publiqué en Economía digital el artículo A economía social gallega. En el artículo se dice que “los proyectos de economía social suelen ser competitivos y eficientes”. Se dan ejemplos contundentes como Ilunion o La Fageda. En Galicia, se mencionan COREGAL, Hornos Lamastelle o GRAFINCO. La economía social presenta un enorme potencial en Galicia y en España. Un dato que también figura en el artículo: “España figura en el puesto 35 en el ránking Thomson Reuters de economías proclives al emprendimiento social, incluso por detrás de países como Egipto o Nigeria.” Lo dicho: hay potencial.

Distopía poética

Coincido cun bo amigo, falamos da crise da literatura, en concreto da agonía do libro en galego. Coméntame que ás veces soña que no futuro, as estrelas máis populares serán as poetisas e os poetas. Terán axendas e axentes, repartirán o seu tempo entre os medios de maior audiencia, viaxarán entre continentes e serán protexidos por gardacostas (entendámonos: costa, parte traseira do tronco dun ser humano). Eu dígolle: velaí tes a Yolanda Castaño. E el contéstame, un caso que demostra a miña teoría visionaria. Yolanda é unha adiantada ó seu tempo. Ten toda a razón. Despedímonos e eu volvo para a casa optimista.


Coincido con un buen amigo, hablamos de la crisis de la literatura, en concreto de la agonía del libro en gallego. Me comenta que a veces sueña que en el futuro, las estrellas más populares serán las poetisas y los poetas. Tendrán agendas y agentes, repartirán su tiempo entre los medios de mayor audiencia, viajarán entre continentes y serán protegidos por guardaespaldas. Yo le digo: ahí tienes a Yolanda Castaño. Y él me contesta, un caso que demuestra mi teoría visionaria. Yolanda es una adelantada a su tiempo. Tiene toda la razón. Nos despedimos y yo vuelvo optimista para casa.

Mussolini en Buenos Aires

Este chámase Jorge Esteban. Coñecino na Feira do Libro de Bos Aires, un lugar -un fervedoiro- onde resulta imposible coñecer a ninguén. Estabamos bebendo algo nunha das cafeterías improvisadas do recinto. El, Jorge Esteban, tomaba unha cervexa ao noso carón, todo barba, aunque corta, y quevedos. De súpeto, interrompeunos cunha mestura de vergonza e necesidade. Disculpen que me entrometa. Los estoy escuchando y. ¿Me podrían responder a una pregunta? Sí, claro, sonreímos nosotros con gesto de extranjería. ¿Qué es lo que prevalece, el autor o la novela? Conversamos un buen rato. Le explicamos lo que nos había llevado hasta aquel alejado punto del planeta. Con un título así, uno podría haber previsto la escena. “El Danubio no pasa por Buenos Aires”. Nos preguntó, ¿cuánto cuesta en pesos argentinos? Es que soy de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Me tengo que medir. Al final, supe que él había comprado uno de los pocos ejemplares que se vendieron.

Ahora nos cruzamos alguna frase asaltando el muro de Facebook. Él, que padece ese apellido terrible, parece sentirse estigmatizado desde el nacimiento. Escribe textos como este:

“Amo el tango y estoy en el mítico Tortoni (ya cierra). Amo los libros y en Avenida Corrientes hay librerías de saldo abiertas hasta las 23. No miré mujeres porque la ciudad es hermosa. Pd: cuando pasé por el metro bus de la 9 de Julio dije por equívoco: ¡qué buen bar!”

Gran tipo este Jorge Esteban Mussolini.

@pallarego

El émulo de Reginald Perrin

“El émulo de Reginald Perrin” (Ediciones Dauro) llegará finalmente a -algunas- librerías este próximo lunes 31 de Julio. Dos días después, el miércoles 2 de Agosto, haremos la presentación en la Feira do Libro da Coruña. Así pues, es hora de desvelar su contenido. Esta es una síntesis corta, que no aporta gran cosa:

Camilo López, influyente industrial hecho a sí mismo, sufre ciertos síntomas de padecer una dolencia mental. Su médico le recomienda como terapia trasladar sus experiencias a un cuaderno. El texto, que se desarrolla en un aparente caos, no es tan veraz como el empresario pretende mostrar. Poco a poco, la enfermedad de Camilo provoca que la narración se vuelva difícil de entender. La continuación del diario por su hermana Inés, descubrirá la realidad genuina al tiempo que desvelará episodios desvirtuados y los secretos que Camilo ha tratado de ocultar.

Pues como, en efecto, la anterior sinopsis no aporta gran cosa, aquí va esta otra en versión más completa:

Camilo López, un prohombre hecho a sí mismo que ha llegado a dirigir su propio grupo empresarial, comienza a sufrir importantes lagunas de memoria y otros síntomas de padecer una dolencia mental. Su médico le recomienda trasladar sus experiencias a un cuaderno en el cual irá revelando aspectos de su vida y de su personalidad. El texto, que se desarrolla en un aparente caos, no es tan veraz como el empresario lo quiere presentar. Poco a poco, la enfermedad de Camilo provoca que la narración se vuelva difícil de entender. La continuación del diario por su hermana Inés, descubrirá la realidad genuina al tiempo que desvelará ciertos episodios desvirtuados y los secretos que Camilo trató de ocultar.

El émulo de Reginald Perrin quiere reflejar la evolución de un hombre supuestamente exitoso y palpablemente despótico que guarda en su interior un trauma generado en su adolescencia y una debilidad inconfesable. Lo hace a partir de una narración desordenada, indudable aportación estilística, que consigue trasmitir al lector la angustia que provoca la degeneración mental que sufre el protagonista de la historia.

La novela no se ciñe a un personaje, su deterioro y su secreto. Es una obra que trata los múltiples temas que rodean al poder: la soledad del triunfador; la deformación de la realidad de quienes se apoltronan en su atalaya; la sombra que la imagen del poderoso proyecta sobre su entorno; las debilidades humanas que subyacen bajo la imagen del éxito… Camilo no es solo un personaje de ficción; es una proyección, una metáfora, que describe la ascensión y el declive de los hombres aparentemente invulnerables. Su enfermedad mental representa una excusa para reflexionar sobre la capacidad de distorsión que la soledad del poder produce, una mirada sesgada de quien se halla en su burbuja de cristal sin una voz genuina capaz de plantarle cara y hacerle recapacitar.

El texto se corresponde con el prólogo de la novela, firmado por Nuria Ostáriz, y ya da una idea aproximada de la historia. Para un mayor detalle, se puede consultar la siguiente reseña, que incluye una entrevista sobre el libro: reseña en lainformacion.com.

Si has llegado hasta el final de este post, puede que te interese la novela. Te dejo un vínculo desde donde puede adquirirse ;-)

Quiero leer “El émulo de Reginald Perrin”

Primera crítica recibida

Presentación en Madrid

@pallarego

Mentiras

Dijo Homer Simpson en su doméstica sabiduría: “Para mentir se necesitan dos: uno que mienta y otro que crea”. Por una vez no estoy de acuerdo; se necesita, más bien, uno que mienta y otro que no crea. Cuando la mentira es creída, se convierte en algo próximo a la verdad. Rajoy miente, los suyos creen lo que dice -se obligan a creerlo- y el juez procura igualmente tomar por verídicas sus palabras; el resto del Universo, por el contrario, no se cree ni sus silencios. Rajoy, sobre todo, se cree a sí mismo. Un sobresueldo, para él, será un sueldo superior a los propios merecimientos. Así pues, jamás cobró sobresueldos. Un finiquito en diferido y un despido sin efectos de ningún tipo son fórmulas innovadoras aplicables a casos enrevesados. La financiación irregular, cuando es recibida de manera continuada y se aplica al funcionamiento habitual de una organización, pasa a constituir financiación regular. ¿Mentir Mariano? Ya veis, sus afirmaciones son verdades como puños.

Nos vemos en Twitter, Facebook o Linkedin 


Dixo Homer Simpson na súa doméstica sabedoría: “Para mentir necesítanse dous: un que minta e outro que crea”. Por unha vez non estou de acordo; necesítase, máis ben, un que minta e outro que non crea. Cando a mentira é crida, convértese en algo próximo á verdade. Rajoy mente, os seus creen o que di -obríganse a crelo- e o xuíz procura igualmente tomar por verídicas as súas palabras; o resto do Universo, pola contra, non cre nin os seus silencios. Rajoy, sobre todo, crese a si mesmo. Un sobresoldo, para el, será un soldo superior aos propios merecementos. Así pois, xamais cobrou sobresoldos. Unha liquidación en diferido e un despedimento sen efectos de ningún tipo son fórmulas innovadoras aplicables a casos revirados. O financiamento irregular, cando é recibido de xeito continuado e se aplica ao funcionamento habitual dunha organización, pasa a constituír financiamento regular. Mentir Mariano? Xa vedes, as súas afirmacións son verdades coma puños.

Vémonos en Twitter, Facebook ou Linkedin 

Entrevista por El émulo de Reginald Perrin

La novela aún no está en las librerías pero sí tenemos una entrevista sobre ella a modo de pre-lanzamiento involuntario. Gracias a María Osorio por la eficacia y dedicación. Aquí va una selección de las cosas que se pueden leer en la entrevista:

Pregunta María qué podemos encontrar en El émulo de Reginald Perrin. Parte de la respuesta: Encontraremos sobre todo la historia de un hombre con una personalidad compleja, de sus traumas personales, del equilibrio inestable entre su capacidad de liderazgo y sus limitaciones para vivir en sociedad. Encontraremos la distorsión sobre la visión de la realidad que produce el poder y, de alguna manera, un manual para déspotas y misántropos. Encontraremos una trama que entremezcla los ámbitos particular y profesional de Camilo…

Otra pregunta: ¿qué semejanzas hay entre Reginald Perrin y Camilo López, el protagonista de la historia? Y aquí la respuesta: Hay más similitudes de las que podrían suponerse a partir de una lectura rápida de la novela. De alguna forma, ambos reniegan de su pasado, ambos intentan el éxito y el reconocimiento de un modo compulsivo, ambos se fían de su instinto para tomar decisiones que a veces resultan poco justificables o incluso absurdas. Aunque de naturaleza distinta, su carácter atormentado resulta otra similitud. Me inspiró la serie porque yo era muy fan de ella, en primer lugar, y porque esa sucesión de éxitos y fracasos que protagonizaba Reginald Perrin me quedó grabada como una especie de lección vital.

Si quieres leer la entrevista completa, aquí te queda un vínculo a la misma.

El buen capitalismo / O bo capitalismo

No estoy pensando en el samaritano. No creo en el buen capitalista, menos en el que está dispuesto a parar en el camino para socorrer al caído. Creo en el socialista que conoce los beneficios del capitalismo. Leo en El País (sí, aún leo El País de vez en cuando, con la mirada torva y el gesto revirado) un artículo ilustrativo. Su intención es, eso, ilustrar sobre las relaciones presuntamente idílicas entre la cultura que se hace en Madrid y Barcelona. Sus intenciones son claras pero yo paso de ellas y me voy por otro lado. Madrid es mejor porque existe Barcelona y Barcelona es mejor porque allá abajo está Madrid. Se trata de la competencia, que nos hace mejores y con ello conseguimos el progreso. No es ideología sino Historia. El capitalismo crea riqueza, en unas ocasiones concentrada en unos pocos, en otras ocasiones repartida. Nunca será equitativa, eso por descontado, pero sí puede llegar a la mayoría. Por eso digo que hay clases de capitalismo igual que hay distintos tipos de zanahorias o distintas especies de mustélidos. Aunque no se encuentre en la teoría económica, existe el capitalismo de avaricia, el que procura el enriquecimiento de unos pocos, clase hegemónica que pretende mantener el statu quo privilegiado. De hecho, podemos afirmarlo: se trata del caso más común. Pero existe también el capitalismo racional -que tampoco figura en ningún manual de economía- el que procura la distribución equitativa de la riqueza mediante políticas propiciadoras de igualdad social. Atención a la frase sencilla; en ella reposa el principal criterio que debiera regir las relaciones económicas: “La competencia sana es buena”. En la cualidad descansa la virtud…

Nos vemos en Twitter, en Facebook o en Linkedin 


Non estou a pensar no samaritano. Non creo no bo capitalista, menos no que está disposto a parar no camiño para socorrer o caído. Creo no socialista que coñece os beneficios do capitalismo. Leo en El País (si, aínda leo El País de cando en vez, coa mirada torva e o xesto revirado) un artigo ilustrativo. A súa intención é, iso, ilustrar sobre as relacións presuntamente idílicas entre a cultura que se fai en Madrid e Barcelona. As súas intencións son claras pero eu paso delas e voume por outra banda. Madrid é mellor porque existe Barcelona e Barcelona é mellor porque alá abaixo está Madrid. Trátase da competencia, que nos fai mellores e con iso espolea o progreso. Non é ideoloxía senón Historia. O capitalismo crea riqueza, nunhas ocasións concentrada nuns poucos, noutras ocasións repartida. Nunca será equitativa, iso por descontado, pero si pode chegar á maioría. Por iso digo que hai clases de capitalismo igual que hai distintos tipos de cenorias ou distintas especies de mustélidos. Aínda que non se atope na teoría económica, existe o capitalismo de avaricia, o que procura o enriquecemento duns poucos, clase hexemónica que pretende manter o statu quo privilexiado. De feito, podemos afirmalo: trátase do caso máis común. Pero existe tamén o capitalismo racional -que tampouco figura en ningún manual de economía- o que procura a distribución equitativa da riqueza mediante políticas propiciadoras de igualdade social. Atención á frase sinxela; nela repousa o principal criterio que debería rexer as relacións económicas: “A competencia sa é boa”. No adxectivo descansa a virtude…

Vémonos en Twitter, en Facebook ou en Linkedin 

Un referéndum de interdependencia

Es que beneficia a todos, que se retroalimentan los unos a los otros. Sostengo esa tesis en el artículo publicado hace unos días en Mundiario:

1-O: Un referéndum que beneficia a (casi) todos en Madrid y en Cataluña

Digo, por ejemplo, que el mayor beneficiario de la convocatoria del referéndum “es claramente el Partido Popular. En cualquier otro contexto, resultaría inimaginable que una organización política tan agujereada por escándalos e indecencia pudiese conservar su condición de fuerza mayoritaria.” También beneficia al PDeCAT que “se agarra al referéndum como a su última tabla de salvación”. No digamos a ERC y ahí están los números para demostrarlo “científicamente”: era quinta fuerza en 2010, es ahora la primera y holgadamente. El PSC-PSOE “vive el referéndum como el intervalo que precisa para su reconfiguración orgánica. Agarrado a la bandera de la plurinacionalidad que cosiera en los años de la Transición, espera recuperar terreno en su segundo gran bastión territorial”. Para Ciutadans, “el referéndum no solo le permite mantenerse en el candelero como fuerza de origen catalán sino que, al igual que ocurre con el Partido Popular, le da alas para mostrar su carácter jacobino más rancio”.

La excepción, el casi, se refiere a Podemos – Catalunya en Comú. Es la única fuerza política perjudicada por el referéndum, el cual pone de manifiesto la dificultad de un discurso cohesionado. Hay argumentos para defender su postura pero no son fácilmente transmisibles. El profesor Vincenç Navarro lo intenta en un bien construido artículo que se puede consultar en este link. A mí me parece que, en cualquier caso, este referéndum no les cuadra nada bien. Coincido en las críticas del profesor de economía sobre el modo y manera en que se está conduciendo esta convocatoria, que por el momento no pasa de anuncio. Creo que lo están haciendo retorcidamente mal. En el artículo de Mundiario dejo mis razones.