O autor

Marcelino Fernández Mallo é un economista coruñés que dedicou un bo feixe de horas, non sempre por vontade propia, ao sector  financeiro e ao mundo Internet. Tamén fixo algo de consultoría, pois por exemplo en Suiza, a República Checa ou Exipto. Colaborou en medios de comunicación, isto si voluntariamente, de distinta liña entre os que salientan Vieiros, Xornal de  Galicia, a Radio Galega e actualmente Mundiario, Economía Digital ou Galicia Confidencial. Gózaa ben cando habita o universo das letras. Publicou en galego o libro de relatos Cabilia e as novelas PallaregaA  trenza Klásicos; en castelán, El Danubio no pasa por Buenos AiresAplica o tempo libre a Big bang theory. 
Twitter: @pallarego Correo-e: mlfmallo@gmail.com

Marcelino Fernández Mallo es un economista coruñés que dedicó una buena porción de horas, no siempre por propia voluntad, al sector  financiero y al mundo Internet. También hizo algo de consultoría, pues por ejemplo en Suiza, la República Checa o Egipto. Colaboró en medios de comunicación, esto sí voluntariamente, de distinta línea entre los que destacan Vieiros, Xornal de  Galicia, la Radio Galega y actualmente Mundiario, Economía DigitalGalicia Confidencial. La goza bien dentro del universo de las letras. Publicó en gallego el libro de relatos Cabilia y las novelas PallaregaA  trenza y Klásicos; en castellano, El Danubio no pasa por Buenos Aires. Aplica el tiempo libre a Big bang theory.