O autor

Marcelino Fernández Mallo naceu en ano de galernas e franquismo. Empezou a traballar antes de cumprir os vinte anos, non conseguiu especializarse en nada e outrosí fracasou na súa auténtica vocación, a de influencer. Empeñado en explorar o aquel da “diferencia”, redactou novelas de distintos estilos, temática e idioma. Amosa o seu orgullo por ter escrito Pallarega e tampouco non se arrepinte de A trenza ou Klásicos, en galego, nin de El Danubio no pasa por Buenos Aires ou El émulo de Reginald Perrin, en castelán. Unha certa poetisa cualificouno de “autor desexable” e un crítico valorou Cabilia, o seu único libro de relatos, como “unha bomba atómica”; por fortuna, non causou destrozo ningún.
Twitter: @pallarego Correo-e: mlfmallo@gmail.com

Marcelino Fernández Mallo nació en año de galernas y franquismo. Empezó a trabajar antes de cumplir los veinte años, no consiguió especializarse en nada y también fracasó en su auténtica vocación, la de influencer. Empeñado en explorar la cuestión de la diferencia, redactó novelas de distintos estilos, temática e idioma. Muestra su orgullo por haber escrito Pallarega y tampoco se arrepiente de A trenza o Klásicos, en gallego, ni de El Danubio no pasa por Buenos Aires o El émulo de Reginald Perrin, en castellano. Cierta poetisa lo calificó de “autor deseable” y un crítico valoró Cabilia, su único libro de relatos, como “una bomba atómica”; por fortuna, no causó ningún destrozo.